บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่สมาชิกออนไลน์
เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday25
mod_vvisit_counterThis week41
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month41
mod_vvisit_counterLast month2387
mod_vvisit_counterAll days282153
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทรศัพท์ : 0-5423-0855 / โทรสาร : 0-5423-0857 / E-mail : lampangsci@gmail.com ID line : lpsci , facebook : พิมพ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

http://118.174.65.131/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8492406_main_187.jpglink
http://118.174.65.131/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8112822_main_184.jpglink
http://118.174.65.131/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/43420461_gallery_main_456.jpglink
http://118.174.65.131/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/31967114_gallery_main_76.jpglink
http://118.174.65.131/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3548001_main_176.jpglink

ค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ...อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จาการทดลองในห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติจริง โดยจะมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แนะนำวิธีการทดลองหรือการฝึกปฏิบัติควบคุม ...อ่านเพิ่มเติม

ฐานการเรียนรู้

เป็นการจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานไปพร้อมสาระความรู้ ...อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่

เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตามความต้องการของหน่วยงานและสถาน ศึกษาต่างๆ ที่ขอรับบริการโดยใช้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ...อ่านเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

วันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในเพื่อเรียนรู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 63 คน
2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 150 คน
3. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 103 คน

โดยนักเรียนได้เข้าเรียนรู้ตามฐานความรู้ คือ ฐานตะลุยดวงจันทร์ ฐานประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานไดโนแลด์ ฐานสวนวิทยาศาสตร์ ฐานสวนสุขภาพ ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และฐานScience Park นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับนิทรรศการที่หลากหลายและทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

 

วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ศศช.บ้านป่ากำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นำโดยนายเจริญศักดื์ ดีแสน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสนับสนันโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ หัวข้อ ภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ภายใต้โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน และชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ นอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ภาพถ่ายดาวเทียม และโปรแกรม Google Earth สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลในการนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาชุมชน และในการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) (ได้รับการสนับสนุนจากสถานีดาวเทียมจุฬาภรณ์),ภาพถ่ายดาวเทียม(ได้รับการสนับสนุนจาก Gistda) และโปรแกรม Google Earth ช่วยสนับสนุนการดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในพื้นที่บ้านห้วยหมี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อค้นหาพื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ทำกิน สาเหตุ และแนวทางแก้ไขร่วมกันกับคนในชุมชนในเรื่องภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ให้ได้ผลกับคนในชุมชน จึงได้คิดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับคนในชุมชนบ้านห้วยหมี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเกิดแผนการป้องกันภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ดังนี้
1. ปลูกหญ้าแฝก
2. ปลูกต้นมะขาม
3. การทำฝายชะลอน้ำ
สำหรับแผนการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันภัยพิบัติดินโคลนถล่มดังนี้
ลำดับ จุดที่ทำฝาย ระยะเวลา
1.ห้วยหมี 3 จุด ม.ค. – มี.ค. 2561
2.ห้วยป่าแขม 3 จุด ม.ค. – มี.ค. 2561
3.ห้วยห้อม 3 จุด ม.ค. – มี.ค. 2561
4.ห้วยแห้ว 3 จุด ม.ค. – มี.ค. 2561
ในการดำเนินการทำฝายดังกล่าวชาวบ้านไม่สามารถทำโดยพลการได้ เพราะจะถูกป่าไม้จับถ้าไม่ขออนุญาตก่อน และพระองค์ท่านทรงสนพระทัยและรับสั่งถามตัวแทนจากอุทยาน หรือป่าไม้ในการทำฝายทำได้หรือไม่ อุทยานบอกว่าทำได้และให้ขออนุญาตเป็นครั้งคราวไป เพื่อให้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ดำเนินต่อไปได้ประสบผลสำเร็จต่อไป

 

 


วันที่ 1ุ6 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ร่วมงานวันครูครั้งที่ 62 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านศึกษาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเรียง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 67 คน ได้เรียนรู้เรื่อง พรานล่าเหยื่อ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแมลง ครอบครัวดวงอาทิตย์ และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนตื่นเต้นและสนุกสนานในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะได้คิด ได้เรียนรู้ ได้วางแผน และลงมือปฏิบัติ เกิดความภาคภูมิใจตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

 

วันที่ 12-14 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โดยนำท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมห่วง ภาพยนตร์ 3 มิติ และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ณ ลานรถม้า เซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

prev
next

ของหวานทำให้ฟันผุได้อย่างไร ?

News image

น้ำตาลทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือก แต่ปริมาณยังสำคัญน้อยกว่าจำนวนครั้งที่รับประทานเข้าไป ฉะนั้นการประนีประนอมระหว่างการตามใจตัวเองกับการป้องกันฟั...

อ่านต่อ...

ควันธูป ภัยร้ายใกล้ตัว

News image

ธูปทำมาจากขี้เลื่อย กาว น้ำมันหอมสกัดจากพืช ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมพอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายรูป...

อ่านต่อ...

กล้วยสารพัดประโยชน์

News image

กล้วยหอมมีสารน้ำตาลอยู่ 3 ชนิดคือ ซุคโคส ฟรุคโตสและกลูโคส (sucrose, fructose and glucose) รวมทั้งเส้นใยอาหาร มันจะให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมนำไปใช้...

อ่านต่อ...

การพาสเจอร์ไรส์

News image

การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization)คือ การถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จุลิ...

อ่านต่อ...

ลูกชิมแปนซี ความจำดีกว่าคน

News image

อย่าดูหมิ่นความสามารถทางสมองของชิมแปนซี นักวิทยาศาสตร์ ญี่ปุ่นทดลองแล้ว พบว่ามันมีความทรงจำเชิงภาพถ่ายที่ดีเป็นพิเศษเอาชนะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้...

อ่านต่อ...
prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...
Manager Online - วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ - Sci'ntertain
Norsorpor.com - นวัตกรรม
ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าววิทยาการ